Termőföld haszonbérleti díj

Mikor lehet szüksége termőföld haszonbérleti díj szakértő általi megállapítására?

Az magától értetődő, hogy az adott termesztési körzet földterületeinek termesztési potenciálját az ott gazdálkodó tudja és ismeri legjobban. Az adott földterületen előállítható növényi termék értéke és a terület használatáért fizetendő, haszonbérleti díj mértéke azonban nincs mindig összhangban. A jelenleg is tartó és évek óta folyamatosan emelkedő földár, a kereslet-kínálat miatt kialakult „földéhség” (más tényezők mellett) természetes módon hatással vannak a mindenkori haszonbérleti díj mértékére is.

A szakértő által kalkulált haszonbérleti díj kimutatásban dominál a környékre jellemző, már megkötött szerződéseket alapul vevő adatgyűjtés. Annak ellenére, hogy ebből a forrásból származó adatok adják a kimutatás alapját, fontos figyelembe venni, az adott összehasonlító területek tulajdonságait: hasonlóságait és különbözőségeit a vizsgált ingatlanéval. Különösképpen azok a paraméterek fontosak, amelyek jelentős hatással lehetnek a termesztésre, áttételesen a jövedelem termelésre. Szakértői összehasonlítással érvelni lehet egy alacsonyabb haszonbérleti díj javaslat mellett is, ha ez az adatok összehasonlító elemzésével kimutatható és kellően alátámasztható!

Ha bővíteni szeretné meglévő gazdálkodását és termőföldet szeretne haszonbérbe venni, akkor csak előnyt jelenthet az, ha tisztában van vele, hogy mennyi a bérlendő földterület környezetében jellemző, igazságügyi szakértő által javasolt bérleti díj.

 

Termőföld haszonbérleti díj felülvizsgálat

Ha Ön földtulajdonos és rendelkezik bérbe adott földdel, vagy az állami árverések során haszonbérlővel együtt szerezte meg a területet és felül szeretné vizsgálni a folyó szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékét, akkor jól jöhet egy olyan szakvélemény, amit felhasználhat a bérlővel történő tárgyalásoknál. A jelenlegi jogi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén, a bérbeadó felülvizsgálja a bérlő részéről fizetendő termőföld haszonbérleti díjat. Amennyiben nem sikeres a peren kívüli egyezkedés a bérlő és a bérbeadó között, úgy a felek bírósági felülvizsgálati úton is érvényesíthetik szándékaikat. Az emelt haszonbérleti díj közlését követő 30 napon belül a terület bérlője keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 50/A. §-a tartalmazza a haszonbérleti díj felülvizsgálatára vonatkozó lehetőségeket.

.

Mi az amire figyeljen a szakvélemény készítés során?

  1. A bírósági eljárásban kizárólag igazságügyi szakértő által elkészített szakvélemény használható fel, így más típusú értékbecslések és érték megállapítások ebben az eljárásban nem vehető figyelembe.
  2. Ha szakmailag nem támadható szakvéleményt szeretne kapni, akkor a termőföld forgalmazás, termőföld értékbecslés kompetencia szakterülettel rendelkező igazságügyi szakértő végezze a területek vizsgálatát.
  3. Egy kellő szaktudással és körültekintéssel elkészített szakértői véleménnyel olyan tényeket és talaj tulajdonságokat is alá lehet támasztani (pro és kontra), ami a szokásos és elterjedt információk alapján előzetesen nem ismert, vagy nem jellemző.
  4. A termőfölddel történő igazságügyi szakértői vizsgálódások minden esetben helyszíni szemlét követelnek meg. Szemle nélkül nem lehet megismerni az értékelt ingatlan adottságait, a termesztésre hatással lévő lényeges tulajdonságait, a terület esetleges egyedi jellegét. (felépítmények, tereptárgyak, felszíni sérülések, eróziós hatások, vadjárás, öntözés lehetősége…stb.) Ezen túl az igazságügyi szakértő az eljárásában köteles szemlét tartani, mely szemléről értesíti az érintett feleket.
  5. A 2/2020. MISZK Módszertani Levél részletesen tartalmazza, hogy milyen eljárás keretében, milyen szakmai és formai előírások és instrukciók betartása mellett készíthet igazságügyi szakértő termőföld haszonbérleti díjmegállapítással kapcsolatos szakértői véleményt.

Amennyiben további információra lenne szüksége kérem keressen.