Termőföld értékbecslés

Mikor lehet szükség termőföld értékbecslésre?

 

Osztatlan közös tulajdon megszüntetésének eljárása  

A 2021. január 1. napján életbe lépett, A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény. A törvény és ennek végrehajtási rendelete lehetőséget ad arra, hogy az osztatlan közös tulajdonban lévő területeken bizonyos tulajdonosi átrendeződés induljon el: észszerűbb és használhatóbb birtokméretek alakulhassanak ki, ezzel párhuzamosan csökkenjen a tulajdonosok száma. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésére több lehetőséget kínál a jogszabály. Egyes esetekben és körülmények fennállása esetén igazságügyi szakértő által elkészített termőföld értékbecslés szakértői vélemény lehet a korábbi közös tulajdonból kieső tulajdonosoknak a részarányhoz tartozó korábbi ingatlanérték megfizetésének az alapja.

.

Termőföld vásárlás

Esetleg nem ismer minden információt. Ez vonatkozhat a termőföld környezetében kialakult jellemző termőföld árakra is, de vonatkozhat az adott kiszemelt föld tulajdonságaira is. Készíttessen igazságügyi szakértő által összeállított, a helyszíni szemlén és az elérhető adatbázisok elemzésén alapuló termőföld értékbecslés szakvéleményt. Higgye el, ezzel csak nyerhet: a termőföld értékéhez képest elhanyagolható összegért kaphat fontos információkat!

 

Komplex talajvizsgálatokkal kiegészített földértékelés.  

Legyen birtokában a területére vonatkozóan egy olyan szakértői anyagnak, amely foglalkozik az adott termőföld értékbecslésével, meghatározza a helyben szokásos és az adott területre jellemző haszonbérleti díjat, valamint felméri a terület talajtani-termesztési adottságait, az esetleges talajhibákat is. Ez utóbbit, akár a területen végzett talajfizikai-, talajkémiai- és tápanyagvizsgálatok elvégzésével is. (a talajvizsgálati eredmények esetenként a későbbiekben más eljárásban is felhasználhatók. (pl. AKG, nitrátérzékeny területek talajvizsgálati kötelezettség…stb.)

 

Kisajátítási eljárások

Közcélú beruházás megvalósítása érdekében az állam, vagy az önkormányzatok kisajátítást kezdeményezhetnek. A kisajátítási eljárást megelőzően az érintett mezőgazdasági terület, vagy egyéb ingatlan tulajdonosát megkeresi a kisajátítást kérő (beruházó), így a kisajátítási eljárást megelőzően megállapodással is létrejöhet az ingatlan, vagy annak egy részének átadása, ami egy klasszikus adásvételt jelent. Ez esetben igazságügyi szakértő által elkészített értékbecslés szakvélemény csatolása mellett, írásban közlik a terület tulajdonosával azt az ajánlati árat, amelyen megvenné a beruházó az ingatlant. Amennyiben nem jön létre megállapodás, úgy beindul a kisajátítási hatósági eljárás, ahol a mértékadó kártérítési ár a korábban készült szakértői véleményen alapszik.

A kisajátítási eljárásban számos kérdés felmerülhet, amiről az ingatlan tulajdonosainak nagy valószínűséggel nincsenek ismeretei és információi. Melyek lehetnek ezek? A teljesség igénye nélkül néhány jellemző kérdés:

  • hogyan történik az osztatlan közös területek esetén a kártalanítás,
  • mennyiben számít az, hogy szántó vagy legelő az érintett terület
  • mennyit ér a területre bejegyzett vagyonértékű jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog)
  • hogyan történik a bejegyzett földhasználó kártalanítása
  • mikor jár értékcsökkenés miatti külön kártalanítás
  • mikor kérheti az érintett tulajdonos, a teljes ingatlan kisajátítását
  • mit tehet a tulajdonos, ha a visszamaradó ingatlanának nehezebb lesz a megközelítése
  • mekkora kártérítés illeti meg a bejegyzett földhasználót
  • lehet-e kártérítést kapni egy telephely, székhely teljes, vagy részbeni kisajátítását követően a cégérték csökkenés miatt
  • lehet-e módosítani a már elkészült szakvéleményt

Ha túl alacsonynak találja a kisajátítási ajánlati árat, vagy ha nagyon előnytelen Önnek a terület elvesztésének hatása, akkor készíttessen magánszakértő által termőföld értékbecslést. Igazságügyi szakértő által készített magánszakvéleményt (értékbecslést) peres eljárásban is teljes értékű dokumentumként felhasználhat.

További információk: Termőföld értékbecslés

Tel: +36 20 434 6972

Kapcsolat