Termőföld értékbecslés

Mikor lehet szükség termőföld értékbecslésre?

 

1. Osztatlan közös földterületek értékesítésével, vásárlásával, összevonásával összefüggő eljárásokhoz.   2.

Termőföld vásárláskor esetleg nem ismer minden információt. Ez vonatkozhat a termőföld környezetében kialakult jellemző termőföld árakra is, de vonatkozhat az adott kiszemelt föld tulajdonságaira is. Készíttessen igazságügyi szakértő által összeállított, a helyszíni szemlén és az elérhető adatbázisok elemzésén alapuló termőföld értékbecslés szakvéleményt. Higgye el, ezzel csak nyerhet: a termőföld értékéhez képest elhanyagolható összegért kaphat fontos információkat!

 

3.

Ha tovább szeretne menni az 1. pontnál…: komplex talajvizsgálatokkal kiegészített földértékelés.  

Legyen birtokában a területére vonatkozóan egy olyan szakértői anyagnak, amely foglalkozik az adott termőföld értékbecslésével, meghatározza a helyben szokásos és az adott területre jellemző haszonbérleti díjat, valamint felméri a terület talajtani-termesztési adottságait is. Ez utóbbit, akár a területen végzett talajfizikai-, talajkémiai- és tápanyagvizsgálatok elvégzésével is. (a talajvizsgálati eredmények esetenként a későbbiekben más eljárásban is felhasználhatók)

 

4. Kisajátítási eljárások Közcélú beruházás megvalósítása érdekében az állam, vagy az önkormányzatok kisajátítást kezdeményezhetnek. A kisajátítási eljárást megelőzően az érintett mezőgazdasági terület, vagy egyéb ingatlan tulajdonosát megkeresi a kisajátító hatóság, hogy a kisajátítási eljárást megelőzően megállapodással is létrejöhet az ingatlan, vagy annak egy részének átadása, ami egy klasszikus adásvételt jelent. Ez esetben igazságügyi szakértő által elkészített értékbecslés szakvélemény csatolása mellett, írásban közlik a terület tulajdonosával azt az ajánlati árat, amelyen megvenné a kisajátító az ingatlant és ami a kisajátítási eljárásban is (ha nem jön létre adásvétel) a mértékadó ár lesz.

A kisajátítási eljárásban számos kérdés felmerülhet, amiről az ingatlan tulajdonosainak nagy valószínűséggel nincsenek ismeretei és információi. Melyek lehetnek ezek? – hogyan történik az osztatlan közös területek esetén a kártalanítás, – mennyiben számít az, hogy szántó vagy legelő az érintett terület – mennyit ér a területre bejegyzett vagyonértékű jog (özvegyi jog, haszonélvezeti jog) – hogyan történik a bejegyzett földhasználó kártalanítása – mikor jár értékcsökkenés miatti külön kártalanítás – mikor kérheti az érintett tulajdonos, a teljes ingatlan kisajátítását – mit tehet a tulajdonos, ha a visszamaradó ingatlanának nehezebb lesz a megközelítése – mekkora kártérítés illeti meg a bejegyzett földhasználót – lehet-e módosítani a már elkészült szakvéleményt Ha túl alacsonynak találja a kisajátítási ajánlati árat, vagy ha nagyon előnytelen valami miatt a kisajátítás (nehéz lesz a megközelítése, vagy eredeti funkciójára alkalmatlan a visszamaradó terület, nem megfelelő az értékcsökkenés mértéke…stb.) akkor készíttessen magánszakértő által termőföld értékbecslést. Igazságügyi szakértő által készített magánszakvéleményt (értékbecslést) peres eljárásban is teljes értékű dokumentumként felhasználhat.   5. Egyéb termőföld értékbecsléssel érintett területek

További információk: Termőföld értékbecslés