Termőföld értékbecslés

Mikor lehet szükség termőföld értékbecslésre?

1.

Termőföld vásárláskor esetleg nem ismer minden információt. Ez vonatkozhat a termőföld környezetében kialakult jellemző termőföld árakra is, de vonatkozhat az adott kiszemelt föld tulajdonságaira is. Készíttessen igazságügyi szakértő által összeállított, a helyszíni szemlén és az elérhető adatbázisok elemzésén alapuló termőföld értékbecsléssel foglalkozó szakvéleményt. Higgye el, ezzel csak nyerhet: a termőföld értékéhez képest elhanyagolható összegért kaphat fontos információkat!

 

2.

Ha tovább szeretne menni az 1. pontnál…: komplex talajvizsgálatokkal kiegészített földértékelés.  

Legyen birtokában a területére vonatkozóan egy olyan szakértői anyagnak, amely foglalkozik az adott termőföld értékbecslésével, meghatározza a helyben szokásos és az adott területre jellemző haszonbérleti díjat, valamint felméri a terület talajtani-termesztési adottságait is. Ez utóbbit, akár a területen végzett talajfizikai-, talajkémiai- és tápanyagvizsgálatok elvégzésével is. (a talajvizsgálati eredmények esetenként a későbbiekben más eljárásban is felhasználhatók)

 

3.

hatósági-bírósági eljárások,

felszámolási eljárások,

kisajátítási eljárások,

válóper,

cégértékesítéshez vagyonmérleg készítés,

kártérítési eljárások