Igazságügyi szakértő

Bejegyzett igazságügyi szakértőként, 18 éves gyakorlattal bírósági, rendőrségi kirendelések alapján, előzetes bizonyítási eljárással kapcsolatos közjegyzői megbízások esetén, valamint magán megbízásokkal összefüggő megkeresést követően igazságügyi szakértői vélemények készítését vállalom, az alábbi szakterületeken:

 • TERMŐFÖLD TALAJVÉDELME
 • ÖNTÖZÉSES GAZDÁLKODÁS
 • MEZŐGAZDASÁGI TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS
 • KERTÉSZETI NÖVÉNYTERMESZTÉS

A szakterületeken belül jellemzően felmerülő problémás kérdések:

 • Kertészeti kultúrák termesztési problémáinak felmérése, állapotrögzítés (drónos felvételezés szükség esetén)
 • A termőföldre került talajidegen, talajszennyező anyagok hatásainak vizsgálata
 • Mezőgazdasági területek, valamint roncsolt felszíni szinttel rendelkező területek humuszvagyonának felmérése
 • A talaj tápanyag-ellátottságával kapcsolatos problémák, a mezőgazdasági termesztés, vagy más tevékenység során túlzott mennyiségben kijuttatott növényi tápanyagok hatásainak vizsgálata
 • A mezőgazdasági termesztésbe visszaállított, korábban kivettként nyilvántartott (időleges más célú hasznosítás) rekultivált területek talajának minőség vizsgálata
 • Bányászati tevékenység hatásainak vizsgálata
 • Ipari beruházások, ipari tevékenységek mezőgazdasági területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata
 • A termőföldön folytatott engedély nélkül végzett tevékenységek vizsgálata
 • A termőföld humuszos termőrétegének eltávolításával kapcsolatos vizsgálatok végzése, kárfelmérés
 • A mezőgazdasági termesztéssel kapcsolatos talajtani adottságok, talajtani alkalmasság vizsgálata
 • Nem megfelelő öntözési technikából, illetve nem megfelelő minőségű öntözővíz használatból adódó talajproblémák (másodlagos szikesedés) felmérése
 • Termésnövelő anyagok tápanyag-tartalmának vizsgálata
 • Nem megfelelő termőföld használatból adódó egyéb termőföld védelemmel, kapcsolatos problémák vizsgálata

INGYENES SZÓBELI TANÁCSADÁS!