Igazságügyi szakértő

Bejegyzett igazságügyi szakértőként, 18 éves gyakorlattal

 • bírósági, ügyészségi, közjegyzői és rendőrségi kirendelések alapján,
 • előzetes bizonyítási eljárással kapcsolatos megbízások esetén,
 • magán megbízásokkal összefüggő megkeresést követően.

igazságügyi szakértői vélemények készítését vállalom, az alábbi szakterületeken:

 • TERMŐFÖLD TALAJVÉDELME
 • ÖNTÖZÉSES GAZDÁLKODÁS
 • TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS
 • KERTÉSZETI NÖVÉNYTERMESZTÉS

A szakterületeken belül jellemzően felmerülő problémás kérdések:

 • Kertészeti kultúrák termesztési problémáinak felmérése, állapotrögzítés (drónos felvételezés szükség esetén)
 • A termőföldre került talajidegen, talajszennyező anyagok hatásainak vizsgálata
 • Mezőgazdasági területek, valamint roncsolt felszíni szinttel rendelkező területek humuszvagyonának felmérése
 • A talaj tápanyag-ellátottságával kapcsolatos problémák, a mezőgazdasági termesztés, vagy más tevékenység során túlzott mennyiségben kijuttatott növényi tápanyagok hatásainak vizsgálata
 • A mezőgazdasági termesztésbe visszaállított, korábban kivettként nyilvántartott (időleges más célú hasznosítás) rekultivált területek talajának minőség vizsgálata
 • Bányászati tevékenység hatásainak vizsgálata
 • Ipari beruházások, ipari tevékenységek mezőgazdasági területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata
 • A termőföldön folytatott engedély nélkül végzett tevékenységek vizsgálata
 • A termőföld humuszos termőrétegének eltávolításával kapcsolatos vizsgálatok végzése, kárfelmérés
 • A mezőgazdasági termesztéssel kapcsolatos talajtani adottságok, talajtani alkalmasság vizsgálata
 • Nem megfelelő öntözési technikából, illetve nem megfelelő minőségű öntözővíz használatból adódó talajproblémák (másodlagos szikesedés) felmérése
 • Termésnövelő anyagok tápanyag-tartalmának vizsgálata
 • Nem megfelelő termőföld használatból adódó egyéb termőföld védelemmel, kapcsolatos problémák vizsgálata

Igazságügyi szakértői vélemények készítése rövid határidővel.

Ingyenes szóbeli tanácsadás.

Telefon: +36 20 434 6972

Mandula Róbert